beertje
Niet voor het eerst heeft Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, kritiek geuit op de overheid. Volgens Van der Zee heeft de politiek te weinig oog voor een slimme exit-strategie.

Van der Zee weigert er vooralsnog aan toe te geven dat er dit seizoen niet meer gevoetbald wordt. “Testen en vaccins creëren een nieuw perspectief.”

In zijn dinsdagavond verschenen column schrijft Jan Dirk van der Zee: ‘Even snel als het goede nieuws was gekomen leek het alweer verdrongen door de hectiek van de dag. Coronacrisis, Toeslagenaffaire, Trump, Brexit en de naderende verkiezingen in Nederland eisten direct weer alle aandacht op.
Toch bevatte het bericht, dat op 7 januari werd gedeeld, een geluid waarvan je hoopt dat er meer mee wordt gedaan.
ScreenHunter 4586 Jan. 20 17.12Bij een proefevenement in Barcelona raakte niemand van de ruim 1.000 deelnemers besmet met het coronavirus. Het concert werd georganiseerd om te testen of samenkomsten zonder verplichte onderlinge afstand, maar met snel- en PCR-tests, tot nieuwe besmettingen zou leiden.
Bij de ingang van de zaal moest elke deelnemer een negatieve sneltest kunnen tonen en het dragen van een gecertificeerd stoffen masker was verplicht. Onderling hoefden de bezoekers geen afstand te houden.
Er mocht in de concertzaal worden gezongen en gedanst.

Voldoende oog?
Nog voordat het resultaat van dit proefevenement bekend werd gemaakt, presenteerde werkgeversorganisatie VNO-NCW november vorig jaar het plan voor de ‘test samenleving’. Met massaal testen op corona zou de anderhalvemetermaatregel snel overbodig worden. Eerst door de gehele lokale bevolking in regio’s met de meeste besmettingen te laten testen (hiermee zou 85 procent van het virus worden teruggedrongen) om daarna horeca, sportaccommodaties, kantoren en theaters te openen voor bezoekers met een negatief testbewijs.

Vervolgens, stelde de werkgeversorganisatie: ‘treedt de laatste fase van het plan in; zijn er voldoende blaastesten beschikbaar, kan alles naar ‘vrijwel normaal’, zonder anderhalvemetermaatregel’.

Het geeft te denken. Zeker nu er in Nederland een begin is gemaakt met het vaccinatieprogramma. Welke extra mogelijkheden levert dat ons op? Sterker nog; is daar in Den Haag wel voldoende oog voor?

Bubbel
Los van de vraag of je in Nederland niet een voorbeeld moet nemen aan Israël, waar dag en nacht geprikt wordt, alsof ze in een oorlogssituatie zitten, is het van groot belang met elkaar te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een meer ontspannen samenleving.
Natuurlijk snap ik dat de focus moet blijven op het tegengaan van de overbelasting in de zorg. De beelden uit Engeland zijn verontrustend. Het virus komt steeds dichterbij. Maar toch, ik heb het idee dat we daardoor in zo’n bubbel leven, dat er in de politiek onvoldoende ruimte bestaat om stil te staan bij een slimme exit-strategie.

Wat doen we bijvoorbeeld met gevaccineerden en niet-gevaccineerden? Welke versoepelingen kan dat opleveren? En wat zijn de juridische restricties? Is het een kroegbaas straks toegestaan om open te gaan voor ingeënte klanten? Mag je binnenkort met een ‘vaccinatiepasje’ het voetbalveld weer op? Welke risico’s willen we lopen? Of gaan we risicoloos door het leven?

Bewegen is beste medicijn
Overigens vinden wij dat voetballen (en sporten in het algemeen) sowieso al moet kunnen. Bewegen is het beste medicijn om gezond te blijven en staat bovenaan onze lobbyagenda. Daarnaast biedt de invoering van een (digitaal) coronapaspoort van de overheid nieuwe mogelijkheden.

Niettemin is de status quo van dit moment, dat het amateurvoetbal wacht op het advies van het OMT omtrent de risico’s voor de buitensporten. Ook zien we door de verlengde lockdown de deadlines voor de beoogde start van de voetbalcompetitie snel op ons afkomen. Er gaan al stemmen op, dat we het niet zullen halen. Vooralsnog weiger ik daaraan toe te geven. Testen en vaccins creëren een nieuw perspectief’.

ScreenHunter 3680 Aug. 13 17.56
Een vroege avondklok ter bestrijding van het coronavirus heeft voor de breedtesport in Nederland desastreuze gevolgen. Die zorg hebben voetbalbond KNVB en sportkoepel NOC*NSF dinsdag bij de overheid geuit.

"Vanuit de sportwereld gezien zou een avondklok pas om 23.00 uur actief moeten zijn, zodat mensen in de avonduren nog wel na hun werk en schoolactiviteiten kunnen (buiten) sporten. We zien dat in andere landen ook rekening wordt gehouden met sportbeoefening bij de ingestelde lockdowns, waardoor je de samenleving wel actief en in beweging kan houden", zo hebben de instanties aan de politiek laten weten.

ScreenHunter 4586 Jan. 19 18.53
De invoering van een avondklok is momenteel een zwaar discussiepunt in de Haagse politiek. De maatregel ligt zeer gevoelig bij veel partijen. De Tweede Kamer sprak zich eerder al uit tegen een avondklok, die naar verluidt zou moeten gaan gelden tussen 20.00 en 04.00 uur. Een definitief besluit van het kabinet wordt op korte termijn verwacht.

KNVB en NOC*NSF stellen dat de genoemde tijdsperiode de breedtesport voor een groot deel stil zal leggen. "Het trainen van jongeren en ouderen vindt ongeveer plaats tot 23.00 uur bij de verenigingen. Vrijwilligers zijn doorgaans enkel in de avonduren actief. Mensen werken overdag, dragen zorg voor de kinderen of volgen onderwijs. Zij kunnen dus overdag niet sporten of bewegen. Dat gebeurt vaak in de avonduren", aldus de sportkoepel en de bond.

"We moeten afwachten wat de mogelijke maatregel precies inhoudt, maar een verdere inperking van de sportmogelijkheden zou niet goed zijn", zegt de woordvoerder van NOC*NSF. "Sporten levert een belangrijke bijdrage aan de weerbaarheid en gezondheid van de samenleving."

Wellicht komt daar woensdag meer duidelijkheid over als het kabinet een persconferentie geeft over extra coronamaatregelen.
Het mooie van het leven is dat het onvoorspelbaar is. Het lelijke is dat het ook inhoudt dat je dingen meemaakt die je niet wilt, dingen die je zelfs veel ellende bezorgen. In de privésfeer komt dit soort ervaringen helemaal keihard aan.
Nu echter worden we er ook mee geconfronteerd in het publieke domein. Als een soort dominostenen-spel is het coronavirus over de wereld gedenderd. Veel, heel veel ellende en vertwijfeling achterlatend. De eerste golf bracht verbijstering maar ook nog begrip voor de mensen die voor de onmogelijke taak stonden een en ander in goede banen te leiden.
De zomer was voor ons, zonderlinge en arrogante diersoort,  het sein om maar weer net te doen of er niets aan de hand was en iedereen kon redelijk los gaan en de ellende even achter zich laten.
Ondanks beperkingen was het toch een heerlijke zomer vond ik.

ScreenHunter 4584 Jan. 17 09.09De voorspelde en dus  onvermijdelijke tweede golf kwam toch nog redelijk onverwachts. Deze tweede golf gaat gepaard met de voor ons eigenwijze Nederlanders zo kenmerkende ambivalentie;  eerst klagen we steen en been dat het zo lang duurt eer er een vaccin is ontwikkeld en als het er dan eindelijk is gaan velen van ons weer hard twijfelen of ze het wel toegediend willen krijgen. Hollandser kan niet. 

Maar goed ik klaag niet, ben blij en trots een Nederlander te zijn. Beter dan een Amerikaan, daar hebben ze buiten corona ook nog eens te maken met een volslagen krankzinnige die miljoenen andere krankzinnigen ophitst de meest krankzinnige dingen te doen.
De bananen vliegen vrij rond in de Rebupliekeinse deel.

Nee dan maar beter zoals hier, een beetje klagen en commentaar leveren maar uiteindelijk gelukkig wel gewoon doen wat er van je verwacht wordt. Ondanks dat velen in de problemen dreigen te komen probeert iedereen rationeel te blijven denken, oplossingen te zoeken en zoveel als mogelijk solidair te zijn. De regering ploetert, zwoegt en zwalkt en laveert maar het schip vaart nog steeds.
Polderen op een bijna lekke boot, ik geef het je te doen.
Ondanks dat, het door mijn Nederlandschap,  genetisch bepaalt is dat ook ik regelmatig commentaar lever en uiteraard de betere oplossingen denk te weten, heb ik nog steeds respect voor de mensen die voor een geweldig complex probleem staan.
Twee oerhollandse spreekwoorden schieten mij te binnen. De eerste vanuit mijn Hollandse commentaar-modus. ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’. De tweede vanuit een meer rationelere kant: ‘De beste stuurlui staan aan wal’.

De invloed van deze hele corona ellende heeft ook duidelijk zijn weerslag op de, voor de meeste van ons, toch min of meer belangrijkste bijzaak van het leven. Voetbal. Wat moeten we nu met het voetbal aan.
De KNVB heeft diverse optie’s aangedragen om het seizoen toch nog competitief af te maken. Inclusief met promotie -en degradatieregelingen.  Maar het wordt wel met de dag moeilijker dit verantwoord en eerlijk te doen. Zeker met de afgelopen week verlengde maatregelen komen we dichter en dichter bij het besluit, dat in mijn ogen, al gemaakt had moeten worden.  Streep erdoorheen en aandacht richten op het volgend seizoen. 

Inclusief de eerste lockdown periode staat het voetbal met uitzondering van de korte start van dit seizoen, eigenlijk al bijna een jaar stil. Trainen is nauwelijks aan de orde.  Trainen zonder wedstrijden, zelfs zonder perspectief wanneer het weer kan gaan beginnen, is killing en demotiverend.  Het in viertallen en nu zelfs tweetallen trainen is, corona technisch gezien, terecht maar brengt voetballers niet verder.

Om spelers en een ploeg weer terug te krijgen op niveau, zal een langere voorbereidingstijd nodig zijn dan zes weken. Niet alleen fysiek maar ook technisch/tactisch en mentaal gezien.  Het betaald voetbal heeft al aangetoond dat de blessuregolf na de herstart veel groter is dan dat normaal het geval is. Bij de amateurs zal dit nog veel erger zijn. Dan helpt een ‘5 keer wisselen regel’ onvoldoende. Ik vind dat de KNVB dat zeer zwaarwegend moeten meenemen in de besluitvorming. 
Ook de eerlijkheid bij invoering van optie 4, halve competitie uitspelen met behoud van reeds behaalde punten, staat wat mij betreft ter discussie. Het wordt dan steeds meer een momentopname i.p.v een competitie. Waarom zou je dat willen doen? Nogmaals, mijn opvatting is een streep  erdoor en zo snel als het weer mogelijk is gaan bouwen en werken naar het volgend seizoen.

Als er vanaf pak hem beet maart/april weer gespeeld kan worden, onderlinge regionale poules maken op sterkte.  2e en 3e divisie regionaal indelen en “oefenwedstrijden” laten spelen. Hetzelfde voor 1e en 2e klasse, 3e en 4e klasse.
Wellicht poule-winnaars belonen met b.v. later instromen in het KNVB bekertoernooi. Tevens gelijk een prachtig experiment om te kijken wat het weekendvoetbal ons te bieden heeft.  Zaterdag en zondag mixen en werken aan het voetbal van de toekomst.

Ook voor clubs lijkt het mij financieel beter. Vele clubs staan er financieel steeds slechter voor. Het regionaal, met derby’s, spelen van wedstrijden brengt wellicht meer in het laatje dan een verre uitwedstrijd. Zeker als er weer (gedeeltelijk) publiek mag komen.
Het rigide vasthouden aan het uitspelen van de competities lijkt me zowel in het belang van spelers en clubs niet juist.

Maar ook de kwaliteit van het voetbal is daar niet mee gediend. Onder druk van promotie/degradatie belang is de kans dat er teveel gevraagd wordt van (bepalende)spelers groot. Veel van deze spelers zullen daar fysiek en mentaal nog niet optimaal op voorbereid zijn.
Dat heeft ook nog eens verstrekkende gevolgen voor het seizoen daarop. Ik hoop van harte dat de KNVB een beslissing neemt in het belang van de voetballers.

Paul van der Zwaan
ScreenHunter 4586 Jan. 17 09.14
ScreenHunter 4586 Jan. 18 18.14

Roel Schreurs heeft zijn contract bij voetbalvereniging Brevendia met twee jaar verlengd. De trainer blijft tot en met het seizoen 2022/2023 als de voetbalclub uit Stramproy haar honderdjarig jubileum viert.

De doelstelling van Brevendia is om over twee jaar tijdens het honderdjarig bestaan in de tweede klasse van de KNVB te voetballen. Nu komt Brevendia uit in de derde klasse.
We wensen Roel veel succes om deze doelstelling te halen.
ScreenHunter 4580 Jan. 16 11.41Hoe je het ook bekijkt, de wereld draait door. Ondanks het feit dat het amateurvoetbal geheel stil ligt en ook de veteranen nauwelijks onderling contact hebben, was het zaterdag 16 januari zo ver; het afbreken van de kerstverlichitng.

De veteranenafdeling verdient er een zakcentje bij door deze werkzaamheden. Nu is het niet meer zo een klus als jaren geleden, maar toch, het dient toch te gebeuren.

Onderstaand enkele "actiefoto's". En nu maar hopen dat de veteranen dit zakcentje binnenkort een keer op kunnen maken.ScreenHunter 4581 Jan. 16 11.42