beertje
Over enkele weken is het weer zo ver. De Jumbo Panningen "Spek de kas" actie. Deze actie begint op 17 augustus en duurt tot en met 25 oktober.
De afgelopen jaren heeft u zeer goed gesteund met de actie.
Ook dit jaar hopen we dat u ons deze vouchers doneert in onze inleverbox zodat we ook dit jaar op een mooi bedrag kunnen rekenen. Het zou ons, vooral dit jaar, zeer helpen.

We houden u op de hoogte inzake de start, stand en einde van deze prachtige actie.


ScreenHunter 4345 Jul. 15 17.20
Ook in de vakantieperiode gaat het werk door op ons sportpark. 
Onder andere het wekelijks doorspoelen van douches en leidingen in de kleedlokalen en overige ruimtes in verband met legionella preventie.

En er was er een lekkage in de beregeningsinstallatie voor het sproeien van de velden. Natuurlijk is dit met vereende krachten hersteld. Maar het kostte toch enige tijd voordat deze lekkage opgespoord was.

Kortom, ook op ons sportpark is het normale leven weer enigsinds op gang gekomen. Tenminste, voor zover je van normaal kunt spreken tijdens deze vakantieperiode.


ScreenHunter 4341 Jul. 14 16.04
Op zaterdag 11 juli kwamen de veteranen van SV Panningen sinds maanden weer eens bij elkaar. Natuurlijk heeft dit alles te maken met de corona lock down. Iedereen was verheugd om elkaar weer eens te zien. Ondanks of dank zij de huidige corona maatregelen.

Aangezien bij de veteranenafdeling het afgelopen half jaar de diverse activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden, werd het idee geboren om een substantieel bedrag te doneren aan SV Panningen. Dit natuurlijk omdat onze vereniging momenteel ieder dubbeltje moet omdraaien om de financiële zaken rond en draaiende te houden.

Welnu, alvorens dat de veteranen zelf een balletje gingen trappen, werd afgelopen zaterdag een bedrag van € 1000,00 overhandigt aan voorzitter Peter Wulms van onze voetbalclub.
Ronnie Peters en Bram Reijnen, namens de veteranenafdeling, overhandigde dit bedrag symbolisch aan het bestuur van SV Panningen.


ScreenHunter 4339 Jul. 12 08.48
Op 24 juli volgt de bekendmaking van de bekerindeling in de A categorie.
Onderstaand de data die van belang zijn inzake competitie, beker en wedstrijdstrijdprogramma.Belangrijke data start seizoen 2020 - 2021

Op verzoek tonen wij u onderstaand de belangrijkste data inzake het voetbalseizoen 2020 - 2021

 • Start Tweede en Derde Divisie mannen is in het weekend van 22/23 augustus
 • Start Hoofdklasse mannen is in het weekend van 29/30 augustus
 • Start bekercompetitie categorie A en B is in het weekend van 29/30 augustus
 • Start competitie categorie A en B is in het weekend van 19/20 september

CATEGORIE A

 • Inschrijven teams vanaf 1 juni 2020. Sluitingsdatum is 17 juni 2020
 • Publicatie competitie-indeling en programma landelijk mannen en jeugd is op 1 juli 2020
 • Publicatie competitie-indeling A categorie is op 10 juli 2020
 • Publicatie bekerindelingen categorie A is op 24 juli 2020
 • Publicatie wedstrijdprogramma bekercompetitie categorie A is op 25 juli 2020
 • Publicatie nummering competitie categorie A is op 22 augustus 2020
CATEGORIE B

 • Inschrijven teams vanaf 1 juni 2020. Sluitingsdatum is 17 juni 2020
 • Publicatie competitie inschrijvingen per klasse categorie B is op 3 juli 2020
 • Reacties op deze klasse-indelingen zijn mogelijk t/m uiterlijk 12 juli 2020
 • Publicatie bekerindelingen categorie B is op 7 augustus 2020
 • Publicatie wedstrijdprogramma bekercompetitie is op 8 augustus 2020
 • Publicatie competitie-indeling B categorie is op 21 augustus 2020
 • Publicatie wedstrijdprogramma categorie B is op 22 augustus 2020
Ook de indeling van de 2e klasse en 3e klasse voor komend seizoen is bekend.
Onderstaand de competitie-indeling  van deze 2e en 3e klasse.

ScreenHunter 4338 Jul. 11 11.36