beertje
Aandachtspunten bestuursvergadering 17-9-2018:

Jeugd
Nieuwe pinnen om de doelen vast te zetten zijn in de maak. Er is contact geweest met de KNVB om eens samen te zitten en het jeugdvoetbal te bespreken. Met name om te kijken hoe we de kwaliteit van trainers/spelers op een beter niveau kunnen krijgen.

Senioren
Indeling van de 5 senioren elftallen is rond, positief ontvangen door nagenoeg iedereen. Er wordt onderling goed uitgeholpen, communicatie kan af en toe eerder/beter.

Financieel
Nieuwe contributietarieven worden akkoord bevonden, worden verhoogd met jaarlijkse indexatie. De tarieven voor de jeugd worden aangepast conform afspraak in de samenwerking met SV Egchel.

Activiteiten/kantine
Organisatie top E-toernooi sluit aan voor evaluatie. Organisatie is tevreden over het toernooi, financieel is er wellicht nog meer uit te halen. Complimenten van het bestuur voor de goede organisatie. Men is al weer bezig met de editie van 2019 en de eerste teams zijn alweer gestrikt.
Er komt binnenkort een nieuw pinapparaat, de huidige is te traag.

Accommodatie
Delegatie van de gemeente is geweest om samen naar De Del te kijken. Zij bekijken hoe we het de Del het beste in kunnen richten ivm gebruik van slechts 1 veld. De elektra aansluiting van Enexis van de Del wordt nog doorgemeten. Hopelijk kunnen we terug in hoogte van de aansluiting zodat we ook daar nog wat kosten kunnen besparen.
Verlichting veld 2, worden op masten tussen veld 2 en 4 beugels geplaatst met daarop ook lampen richting veld 2. De volgende vraag is hoe we deze gaan schakelen. Alleen apart van veld 4 of ook gelijktijdig, hier zit prijsverschil in ivm het leggen van een nieuwe kabel. Indien beide prijzen bekend zijn beslissen we definitief.

Aandachtspunten bestuursvergadering 22-10-2018:

Jeugd
Delegatie van de jeugdcommissie sluit aan bij de vergadering. Naar aanleiding van het gesprek met KNVB willen we hier verder over gaan brainstormen. Eerst komende maandag tijdens de ledenvergadering een interactieve discussie proberen op gang te krijgen. Daarna gaan bestuur en jeugdcommissie verder aan de slag met de toekomst van het (jeugd)voetbal binnen SV Panningen. Uiteraard met daarbij het gegeven dat er een samenwerking is met de jeugd van SV Egchel.
De bedoeling is ook dat er binnenkort weer een overleg is tussen jeugdcommissie en de beide besturen van beide clubs.

Senioren
Komende donderdag zit STC bij elkaar om eerste maanden te evalueren en alvast vooruit te kijken.
De samenwerking bij de dames (en meisjes) verloopt prima, lijkt erop dat binnenkort alle teams in het nieuwe tenue van Sporting Peel en Maas kunnen worden gestoken.

Financieel
Cijfers zijn door kascontrolecommissie goedgekeurd en zijn klaar voor presentatie op de ledenvergadering.

Activiteiten/kantine
Activiteitenkalender is weer goed gevuld, hopelijk worden alle activiteiten weer een succes, diverse organisaties zijn alweer aan de slag gegaan.

Accommodatie
Aansluiting van Enexis op de Del is gemeten, we kunnen deze verlagen omdat we daar nog maar 1 veld gebruiken. Dit wordt nog in gang gezet, zodra gerealiseerd besparen we daar kosten mee.
Prijsvergelijk over het wel of niet gelijktijdig schakelen van de lampen tussen veld 2 en veld 4 is gemaakt. Besloten is om er voor te zorgen dat alles tegelijk kan branden, hiervoor dient nog een extra kabel gelegd te worden en een aanpassing in de meterkast te worden gedaan.