beertje
Aandachtspunten bestuursvergadering 27-11-2018:

Jeugd

Uit de ledenvergadering bleek dat de samenwerking tussen de jeugd van SV Panningen en Egchel als positief wordt ervaren en dat de samenwerking zeker geïntensiveerd mag worden. Tevens is er een gesprek geweest tussen beide besturen, de jeugdcommissie en de commissie samenwerking. Hierin is goed met elkaar gesproken over de huidige, maar ook zeker voor de toekomstige samenwerking. Er zal een nieuwe commissie met leden uit beide verenigingen worden samengesteld die begin volgend jaar zal starten om hier nog verder naar te kijken. De bedoeling is dat deze commissie een stappenplan opstelt en duidelijkheid geeft over wat de plannen zijn richting de toekomst. Op 17 december is er een vervolggesprek tussen beide besturen. Daarnaast gaat de jeugdcommissie kijken hoe we de jeugd op een kwalitatief hoger plan kunnen krijgen.

Senioren

Delegatie van de STC sluit aan om de evaluatie met spelers/leiders/trainers van de selectie te bespreken. Tevens gaan zij al weer vooruit kijken naar het nieuwe seizoen. Ed en Ronald stoppen aan het einde van het seizoen binnen de STC, er wordt gezocht naar opvolging.

Activiteiten/kantine

Nieuwjaarsreceptie staat gepland op zaterdag 5 januari, ook worden er weer enkele jubilarissen gehuldigd, deze worden nog uitgenodigd.

Accommodatie

Inzake de Del zijn we nog altijd in gesprek met de gemeente. Het door de gemeente opgestelde meer jaren onderhoudsplan (MOP) is besproken met de mensen van onze accommodatie en de gemeente. Tevens is aan onze accommodatie een energielabel gehangen, dit betreft energielabel A. Uit ditzelfde rapport zijn wat aanbevelingen gekomen om een nog energiezuinigere accommodatie te krijgen. We zullen deze nog bespreken, maar op korte termijn gaan we hierin geen grote investeringen doen.