beertje
Aandachtspunten bestuursvergadering 20-03-2019:

Jeugd

De nieuwe commissie die de intensivering van de samenwerking met SV Egchel aan het bekijken is, is momenteel bezig met de accommodatie(s). Commissie gaat hier over in gesprek met de gemeente. Inventarisatie is bijna compleet, maandag 1 april jeugdleiders- en indelingsvergadering. In een kleinere commissie worden momenteel de technische zaken besproken. Zoals invulling trainers, mogelijkheden van circuittrainingen enz.

Senioren

Nieuwe trainer voor Panningen 2 is gevonden in de persoon van Ian Baetsen. Tevens wordt de laatste hand gelegd aan de invulling van het kader rondom de selectie. Worden nog diverse gesprekken gevoerd met spelers van de selectie en de A-spelers die over gaan naar de senioren.

Activiteiten/kantine

Organisatie topE-toernooi en Dotje-toernooi weer in volle gang. Activiteiten op korte termijn, darttoernooi (29-3) en vrijwilligersavond (12-4) worden ook weer voorbereid.

Accommodatie

Staat van de diverse (pupillen)doelen besproken, wordt ook met vrijwilligersploeg geïnventariseerd. Kijken of we hier iets mee moeten doen, ook afhankelijk van waar welke teams (locatie Egchel en/of Panningen) volgend seizoen gaan spelen.