beertje
Aandachtspunten bestuursvergadering 14-9-2020:

Jeugd

De commissie samenwerking is bezig met de laatste zaken te regelen om de nieuwe naam enz. bekend te maken. Helaas heeft het allemaal wat langer geduurd dan was gehoopt. De jeugd is inmiddels begonnen aan het seizoen met de gebruikelijke “opstartproblemen” maar ook die zijn al weer zo goed als opgelost.

Senioren

Voor het vlaggen van de wedstrijden van Panningen 1 is inmiddels een roulatieschema gemaakt, dit is op een enkele plek na ingevuld. Inmiddels is er overleg geweest tussen alle leiders van de senioren om weer wat afspraken te maken inzake het doorschuiven van spelers. Ook is er daar gezegd dat het niet meer geaccepteerd wordt als spelers verbaal de scheidsrechter onheus bejegenen.

Financieel

John heeft de cijfers over afgelopen seizoen afgerond, morgenavond vindt de kascontrole plaats waarna we ze kunnen presenteren op de ledenvergadering. Wat betreft de ledenvergadering, deze wordt gepland in november, de exacte datum wordt nog bekend gemaakt. Tevens wordt er gekeken hoe we deze avond het beste in kunnen vullen met het in acht nemen van alle corona richtlijnen.

Activiteiten/kantine

De jaarlijks terugkerende activiteiten worden voorlopig even on-hold gezet. Gezien de geldende richtlijnen lijkt het ons niet verstandig nu zulke activiteiten te gaan organiseren. We gaan ook proberen de drukte op het sportpark, zeker bij thuiswedstrijden van Panningen 1, te reguleren. De leiders van de uitspelende teams op die dagen is dringend verzocht om de derde helft bij een van de lokale horeca sponsoren te houden. Uiteraard rekening houdend met de maatregelen van die gelegenheden. Er is een schema met vrijwilligers die een keer bardienst willen draaien, daar zijn nog enkele open plekken. Het schema zal nogmaals bij enkele geledingen van de club onder de aandacht te brengen.

Accommodatie

Het sportpark ziet er dankzij de vrijwilligers weer keurig uit. Samen met enkele veteranen zijn de paaltjes van de omheiningen weer netjes wit gemaakt. Tevens gaan we proberen de diverse coronamaatregelen nog duidelijker te maken.