beertje
Aandachtspunten bestuursvergadering 22-10-2019:

Jeugd
Alles inzake materialen en benodigdheden voor de jeugd is geregeld. De nieuwe jassen voor de leiders komen er aan. Commissie samenwerking heeft contact met gemeente en beide hoofdbesturen en de voortgang, bespreken op ledenvergadering van 25-11-19.
Peter Wulms gaat tijdelijk en indien mogelijk aansluiten bij de bestuursvergaderingen van de SVO meisjes/dames Sporting Peel en Maas. Leon van Maris heeft helaas besloten om te stoppen in het bestuur van de SVO en de jeugdcommissie. We gaan voor beide opengevallen plaatsen op zoek naar vervanging.

Senioren
Leon Kluitmans, Nick v/d Beucken en Johan v/d Beucken hebben inmiddels plaatsgenomen in de Senioren Technische Commissie, een goede ontwikkeling!

Activiteiten/kantine
Jan Janssen heeft aangegeven dat hij aan het einde van het seizoen stopt als kantinebeheerder. Dit is uiteraard een grote aderlating voor de club. Het bestuur gaat proberen een kantinecommissie te vormen, de activiteitencommissie zal hier nauw bij betrokken worden. De nieuwjaarsreceptie staat gepland op 4 januari, voorbereidingen zijn inmiddels aan de gang.

Accommodatie
Problemen met het warm water wordt deze week opgelost en de nieuwe doelen zijn binnen. Enkele mensen van de coöperatie Peel en Maas sluiten aan inzake het accommodatiebeheer van Panningen-Noord en De Del.