beertje
Aandachtspunten bestuursvergadering 23-12-2019:

Jeugd
Commissie samenwerking komt op 15 januari bij elkaar om verder te praten over de oprichting van de SJO. Vrijdag 27 december staat het jaarlijkse kerstzaalvoetbaltoernooi weer op de planning.

Senioren
Evaluatie van de trainers met spelersraad is geweest, louter positieve geluiden. De contracten van William en Ian worden verlengd met een jaar. De kleding van de selectiespelers is waar nodig bijbesteld en wordt dus aangevuld. Evaluatie met leiders Panningen 3, 4 en 5 volgt nog.

Activiteiten/kantine
Bart Leenders sluit inzake dit onderwerp aan bij de vergadering. Hij heeft samen met Job en Maarten een eerste overleg (brainstormsessie) gehad inzake de toekomst van de kantine. Er zullen enkele mensen gevraagd worden om deze commissie verder vorm te geven.

Financiën
John Wilmer heeft aangegeven dat dit zijn laatste jaar is als penningmeester en dat hij dus stopt aan het einde van deze bestuurstermijn, oktober 2020. Het bestuur zal op zoek gaan naar een opvolger voor John.