beertje
De jeugdcommissie van SV Panningen / SV Egchel heeft een nieuwe versie "wegwijzer voor jeugdleiders" opgesteld.
Dit is een handige leidraad voor beginnende maar zeker ook voor ervaren jeugdleiders en geeft antwoord op tal van vragen.

We wensen u veel leesplezier. U kunt deze pdf openen door op onderstaande zin te klikken.

Wegwijzer voor jeugdleiders
Lidmaatschap
Wil jij lid worden van SV Panningen, dowload dan bijgevoegd formulier: AanmeldingsformulierSVPanningenSEPA.xls

Aanspreekpunten diverse commissies
Voor onszelf als bestuur hebben wij voor de diverse commissie een 1e en 2e aanspreekpunt aangewezen.
Zie hieronder voor een overzicht daarvan. Contactgegevens staan bij "organisatie", klik hier om daar naar toe te gaan.

Taakverdeling / aanspreekpunt

Commissie

1e 

2e

     
Jeugd

Mark

Peter

Senioren/STC/Zaal

Theo

Job

Veteranen

John

Mark

Kantine/activiteiten

Theo

Mark

Vrijwilligers accommodatie en materialen

Peter

Theo

Sponsoring 

Job

John

Financiën en Contributies

John

Mark

Ledenadministratie 

Mark

John

Overige commissies / zaken

Bestuur